Menu

Nieuws

Maximale hypotheek 2017

Maximale hypotheek 2017

Maximale hypotheek bij woningwaarde

In 2017 kan op basis van de woningwaarde minder geleend worden. De maximale hypotheek op basis van de woningwaarde daalt van 102% naar 101%. Deze ‘loan to value’ (LTV) wordt tot 2018 afgebouwd naar 100%. Dit betekent dat bij een gelijke hypotheeksom meer eigen geld moet worden ingebracht.

Maximale hypotheek op basis van inkomen

Mensen kunnen volgend jaar wat meer lenen als ze een huis willen kopen. De ministers Blok en Dijsselbloem hebben de nieuwe 'leennormen' voor hypotheken vastgesteld. Die gaan in op 1 januari.
De bewindslieden nemen een advies van het NIBUD over. Doordat de koopkracht de afgelopen twee jaar is toegenomen en door een combinatie van belastingverlagingen en lage inflatie is een kleine verruiming mogelijk, zegt het NIBUD, en het kabinet is het daarmee eens.

De maximale hypotheek hangt af van het inkomen en van de hoogte van de rente. Het NIBUD heeft allerlei voorbeelden uitgerekend. Zo kan bij een rente van 2,75 procent iemand met een inkomen van 35.000 euro volgend jaar ruim 6.000 euro meer lenen dan nu het geval is en iemand met een inkomen van 70.000 euro bijna 13.000 euro meer.

Normen voor een NHG-hypotheek
In 2016 is besloten om de laatste verlaging van de NHG-grens (van € 231.132,- naar € 225.000,-) te schrappen. Dit in verband met de positieve ontwikkeling van de huizenprijs.
Vanaf 2017 wordt de kostengrens waarvoor u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kunt afsluiten gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Volgend jaar wordt de NHG-grens verhoogd naar € 245.000,-.

Terug naar vorige pagina