Menu
  • Otwarte Drzwi, Zastrzezenie

Zastrzezenie

Uzyskanie dostępu i korzystanie z tej strony oznacza, ze użytkownik wyraża zgodę na następujące postanowienia:

Wykluczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualnie poniesione szkody – pośrednie i bezpośrednie- wynikłe z uzyskania dostępu i korzystania z tej strony Nie gwarantujemy w pełni sprawnego i bezbłędnego działania strony.

Informacje zawarte na stronie

Dokładamy wszelkich starań aby informacje zawarte na stronie były poprawne, jednak odrzucamy wszelki formy odpowiedzialności za wszelkie niedoskonałości i nieścisłości zawarte na stronie. Wszelkie informacje na tej stronie (w tym w postaci tekstu, zdjęć, materiałów graficznych, ilustracji, odnośników) mogą zostać przez nas zmienione bez uprzedniego ogłoszenia publicznego.

Ewentualne informacje zawarte na stronie na temat ubezpieczeń, hipotek, spraw finansowych, inwestycji nie mogą być potraktowane i uznane za osobistą poradę. W każdej sytuacji powinni Państwo potwierdzić prawidłowość i kompletność informacji w odniesieniu do Państwa indywidualnej sytuacji podczas konsultacji z wybranym przez siebie doradca.

Linki referencje

Odesłania do linków, które nie są nasza własnością są umieszczane wyłącznie dla informacji użytkownika. Strony te nie są naszą własnością i nie mamy wpływu na zawarte w nich treści.

Nie dajemy ponadto żadnej gwarancji i odrzucamy jakąkolwiek formę odpowiedzialności związaną z dostępnością treści na tychże stronach.

Prawo własności intelektualnej

Wszystkie zawarte na stronie dane, m.in. treść, zdjęcia, ilustracje, materiały graficzne, logo i nazwy firmowe są własnością firmy i podlegają licencji oraz prawom autorskim. Zakazuje się nieuprawnionego kopiowania i rozprzestrzeniania treści poprzez dalsze przesyłane, upublicznianie osobom trzecim.

Zagrożenie wirusowe

Nie gwarantujemy, iż treści, odnośniki i linki dostępne za pomocą tej strony nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych komponentów.