Menu

Nowości

Prognoza na 2018

Prognoza na 2018

Rok 2017 był rokiem pełnym wrażeń, jeśli chodzi o oprocentowanie kredytów hipotecznych. Ostatecznie średnia stopa procentowa jest o kilka dziesiątych procenta niższa niż na początku roku. Czy trend ten będzie kontynuowany w 2018 roku?

Aby odpowiedzieć na to pytanie,  przyjrzyjmy się dwóm ważnym filarom: gospodarce i polityce Europejskiego Banku Centralnego (ECB).

Ekonomia działa z pełną prędkością

Poziom aktualnych stóp procentowych kredytów hipotecznych odzwierciedla gospodarkę. Aby wspomóc gospodarkę, ECB obniża stopę procentową, przez co stymuluje inwestycje. Działa to również w druga stronę. Jeśli gospodarka będzie działać sprawnie, wyższe stopy procentowe zapobiegną przegrzaniu rynku. Celem tych działań jest utrzymanie inflacji na poziomie około 2%.

W tej chwili gospodarka rośnie. Perspektywy dla Europy, Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych są bardzo dobre. Widać to między innymi z pozytywnych danych o inflacji i zaufaniu inwestorów. Jeśli wzrost gospodarki będzie kontynuowany na tym poziomie, spowoduje to wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Polityka ECB

ECB zaczął stymulować gospodarkę w czasie kryzysu poprzez  program zakupu obligacji rządowych. Dzięki programowi utrzymują stopy procentowe na niskim poziomie i każdego miesiąca skupują miliardy euro pożyczek. Sprawia to, że pożyczanie jest tanie a oszczędzanie nieatrakcyjne. W ten sposób EBC ma nadzieję na zwiększenie wydatków w Europie.

ECB potwierdził, że będzie utrzymywał program skupu do marca 2018 r. Następnie będzie on stopniowo wycofywany. W międzyczasie stopa procentowa będzie utrzymywana na niskim poziomie. W rezultacie oczekuje się, że stopy procentowe nieco wzrosną, ale pozostaną na niskim poziomie historycznym.

Powróć do poprzedniej strony