Menu

Nowości

Maksymalna hipoteka 2017

Maksymalna hipoteka a wartości domu
W 2017 zmaleje maksymalna wysokość hipoteki odnoszącej się do wartości domu. Wysokość tego kredytu spadnie z 102% na 101% wartości nieruchomości. Ta ‘loan to value’ (LTV) będzie dalej spadała do 100% w 2018 roku. Oznacza to, że przy takiej samej hipotece wzrasta wysokość własnego wkładu.

Maksymalna hipoteka a dochody
Natomiast normy do obliczania hipoteki na podstawie dochodów będą bardziej korzystne dla potencjalnych kupujących. Postanowienie ministrów Blok i Dijsselbloem wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie raportu NIBUD, który mówi przede wszystkim o tym, że od dwóch lat osoby prywatne maja do dyspozycji więcej środków finansowych. To w powiązaniu ze zmniejszonymi podatkami oraz niższą inflacja daje możliwość zwiększenia zdolności kredytowej.

Maksymalna wysokość hipoteki jest ściśle związana z zarobkami oraz stopą procentową kredytu. NIBUD podał różnorakie obliczenia. Na przykład przy oprocentowaniu w wysokości 2,75% osoba zarabiająca 35.000 euro rocznie będzie mogła pożyczyć 6.000 euro więcej niż w 2016 roku a osoba z dochodami w kwocie 70.000 euro prawie 13.000 euro więcej.

Normy hipoteki z Narodową Gwarancją Hipoteki (NHG)
W 2016 roku została podjęta decyzja o zniesieniu planowanego obniżenia granicy NHG (z € 231.123 na € 225.000). Jest to związane z pozytywnym rozwojem cen nieruchomości. Od 2017 roku wysokość hipoteki z NHG zostanie ściśle powiązane ze średnia wartością mieszkań. Na przyszły rok została ona ustalona na pułapie € 245.000.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się czy zdolność kredytowa w Pańswa przypadku wzrosła, prosimu o kontakt mailem (info@otwartedrzwi.nl) lub telefonicznie 0162 769 095.

Powróć do poprzedniej strony